POGOJI POSLOVANJA

Podjetje najemikombi.si je podjetje, ki se ukvarja s prevozi ljudi. ponujamo storitve prevoza od vrat do vrat, od doma, hotela, itd. do želenega letališča, pristanišča, itd. Vse dogovorjene destinacije v Sloveniji ali v tujini, so na splošno sklenjene destinacije po predhodnem dogovoru.

najemikombi.si
Mateja Marolt s.p.
Hrovača 11
1310 Ribnica
Tel. št. +386 (0)41 795 950
Davčna št. 86121898

Podjetje najemikombi.si, si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli spremeni pogoje poslovanja, ki so navedeni v nadaljevanju (spremembe obstoječih predpisov, cen).

Prav tako vas pozivamo, da pazljivo preberete naše pogoje poslovanja.

1. člen - Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju: splošni pogoji)

Opredeljujejo pogoje prodaje in nakupa storitev posredovanja in organizacije prevozov, obveznosti in odgovornosti pravnih in fizičnih oseb, kot kupcev, pri naročanju storitev, sklepanju pogodb za storitve. Na osnovi splošnih pogojev se stranki dogovorita o pravicah in obveznostih obeh pogodbenih strank v poslovnem odnosu, kjer podjetje Najemikombi.si, Mateja Marolt s.p., 1310 Ribnica, posreduje in organizira prevoze oseb (v nadaljevanju: Najemikombi.si), NAROČNIK pa naroča in kupuje storitev posredovanja in organizacije prevoza oseb.

2. člen - Opredelitev pojmov

Spletni portal Najemikombi.si, ki izvaja: Lastne prevoze, Prevoze drugih prevoznikov, Organizirane izlete drugih turističnih agencij vedno nastopa kot informator opcij, NAROČNIK pa kot koristnik prevoza oziroma posredovane storitve. Najemikombi.si v določenih primerih nastopa tudi kot organizator lastnih prevozov - PREVOZNIK. Najemikombi.si je pridobil licenco št. 013274/BGD56-6-1274/2014 za opravljanje prevozov pri GZS, dne 17.03.2014.. Najemikombi.si v določenih primerih nastopa kot posrednik drugih organizatorjev prevoza. NAROČNIK je vsaka pogodbena stranka oz. NAROČNIK storitve iz ponudbe Najemikombi.si. NAROČNIK je hkrati tudi plačnik storitve. NAROČNIK prevoza koristi kapacitete vozila skladno s specifikacijo navedeno v splošnih pogojih. POSREDNIK je posredniško podjetje, ki je istočasno tudi NAROČNIK, ki ni končni uporabnik storitve, ampak naroča storitev v imenu drugega. POSREDNIK je lahko turistična agencija, hotel, turistično-informacijski center ali druga pravna oseba. POSREDNIK se mora vpisati v spletni portal Najemikombi.si s posebnim uporabniškim imenom in geslom, ki sta mu dodeljena ob podpisu pogodbe. DRUGI PREVOZNIK je izvajalec prevoza, ki ga Najemikombi.si posreduje. Vsi DRUGI PREVOZNIKI, ki jih Najemikombi.si posreduje, so pogodbeno zavezani spoštovati splošne pogoje Najemikombi.si. V primeru posredovanja linijskega prevoza veljajo splošni prevozni pogoji za prevoz potnikov in prtljage v linijskem cestnem prometu DRUGEGA PREVOZNIKA in Zakonom o prevozih v cestnem prometu. V primeru tujih DRUGIH PREVOZNIKOV odnose med potnikom in njimi določajo lahko tudi lokalni predpisi, ki jih morata Najemikombi.si in NAROČNIK spoštovati. PREVOZNA POGODBA je pogodba, kjer se PREVOZNIK zavezuje, da bo NAROČNIKA ali njegovega potnika prepeljal do določenega kraja, NAROČNIK pa, da bo PREVOZNIKU plačal ustrezno prevoznino. PREVOZNA POGODBA je sklenjena, ko potnik potrdi splošne pogoje na spletni strani www.Najemikombi.si in opravi nakup. URA NAJKASNEJŠEGA PRIHODA je zadnja ura, ob kateri je Najemikombi.si dolžan NAROČNIKA najkasneje pripeljati in izkrcati na destinaciji. URA NAJZGODNEJŠEGA ODHODA je prva ura, ko je NAROČNIK pripravljen na letališču za odhod. Tabela na naši spletni strani z urami minimalnih povprečnih časov trajanj med prihodom na letališče in odhodom letala oziroma prihodom letala in prihoda iz letališke stavbe je le informativnega značaja in ne prevzemamo odgovornosti v primeru zamude.

3. člen - Iskanje prevozov in cena

Iskanje ponujenih prevozov in cene, rezervacija, plačilo in potrditev poteka preko spletnega portala www.Najemikombi.si. V procesu rezervacije prevoza mora NAROČNIK vpisati ali gre za enosmerni ali povraten prevoz, število oseb, datum prevoza in URO NAJKASNEJŠEGA PRIHODA ali URO NAJZGODNEJŠEGA ODHODA. Vsi podatki vplivajo na ceno prevoza. Cena prevoza ni fiksna, ampak se določa na podlagi povpraševanja po prevozih na določeni relaciji na določen dan in uro. V primeru prevozov na letališča ali druge lokacije, od koder NAROČNIK nadaljuje prevoz z letalskim ali drugačnim prevoznikom, je izjemno pomemben izračun URE NAJKASNEJŠEGA PRIHODA ali URE NAJZGODNEJŠEGA ODHODA v primeru povratka. Ta izračun mora NAROČNIK opraviti sam v skladu z navodili in zahtevami DRUGEGA PREVOZNIKA, kdaj je zadnji čas za prihod na odhodno lokacijo, oziroma ob kateri uri se pričakuje prihod iz letališke stavbe in možnost nadaljevanja potovanja z Najemikombi.si.

4. člen - Tipi prevozov

Po vpisu vseh podatkov www.Najemikombi.si portal ponudi možne alternative na ta dan. Najemikombi.si ponuja dva različna tipa prevozov z različnimi omejitvami in kakovostjo storitve:

Letalski prevozi, prevozi po meri.

5. člen - Rezervacija, plačilo in potrditev

Pri izpolnjevanju spletnega obrazca za rezervacijo oz. povpraševanje, NAROČNIK navede ure, datume, morebitne lokacije vkrcanja in izkrcanja ter v primeru nadaljevanja prevoza z letalskim prevoznikom še številke letov ter ure odhoda oz. pristanka letala. NAROČNIK mora v spletni obrazec vpisati tudi svoje podatke (ime, priimek, naslov, mobilna telefonska številka, e-mail) ter morebitne opombe. Ko so vsi podatki vpisani, NAROČNIK ponovno pregleda vse vpisane in izbrane informacije ter potrdi te splošne pogoje. Po prejeti rezervaciji oz. prejetemu povpraševanju, Najemikombi.si NAROČNIKU posreduje ponudbo za prevoz v obliki predračuna. Plačilo predračuna je možno z nakazilom na TRR podjetja. Najemikombi.si rezervacijo dokončno potrdi šele po prejetju nakazila, V kolikor se kapacitete vozil predčasno (pred nakazilom) zapolnejo, Najemikombi.si prevoza ni dolžan potrditi in izvesti. Najemikombi.si ni obvezen nuditi storitev nikomur, ki ne soglaša s temi splošnimi pogoji. V kolikor NAROČNIK prevoza ni rezerviral preko spletnega obrazca se šteje, da je s temi splošnimi pogoji poslovanja seznanjen in da se z njimi strinja, saj so javno objavljeni na spletni strani www.Najemikombi.si.

6. člen - Sklenitev pogodbe

S plačilom oz. nakazilom zneska na naš transakcijski račun, je pogodba sklenjena in prevoz potrjen. Najemikombi.si se zavezuje, da bo prevoz izpeljan s strani Najemikombi.si ali DRUGEGA PREVOZNIKA. Najemikombi.si si pridružuje pravico ponudbe denarnega nadomestila namesto izvedbe prevoza in povrnitev stroškov. V primeru, da NAROČNIK to ponudbo pisno sprejme, Najemikombi.si ni več zavezan k izvedbi prevoza. Najemikombi.si ne opravlja prevozov oseb mlajših od 15 let (brez spremstva ali pooblastila skrbnika) in živali (brez spremstva in predhodne odobritve).

7. člen - Odpoved, sprememba ali zamuda s strani NAROČNIKA

Odpoved naročila z delnim povračilom vplačanega denarja je mogoča le v primeru PRIVAT prevoza. Najemikombi.si ne sodeluje z letalskimi in drugačnimi prevozniki in pogodba o prevozu med NAROČNIKOM in Najemikombi.si je neodvisna od letalskih in drugačnih prevoznikov, s katerimi ima NAROČNIK tudi sklenjene pogodbe. To pomeni, da v primeru zamud letalskih in drugačnih prevoznikov Najemikombi.si ni dolžan čakati na NAROČNIKA in je, v primeru daljše zamude letalskega ali drugačnega prevoznika pogodba med Najemikombi.si in NAROČNIKOM odpovedana. Daljša zamuda pomeni dlje kot 15 minut pri TRANSFERJEV pri izbiri URE NAJKASNEJŠEGA PRIHODA, 1 ura pri TRANSFERJIH pri izbiri URE NAJZGODNEJŠEGA ODHODA in 2 uri v primeru PRIVAT prevoza. Enako velja v primeru drugih nepričakovanih sprememb, kot so: rerutacija prihoda letala na drugo letališče, kot je bilo rezervirano, zamuda letala zaradi napačno vpisanih UR NAJKASNJEŠEGA PRIHODA ali NAJZGODNJEŠEGA ODHODA. V primeru odpovedi pogodbe že vplačane zneske Najemikombi.si vrača ali ne vrača v skladu s temi splošnimi pogoji. Sprememba naročila je mogoča brez doplačila le v primeru PRIVAT prevoza. Pri TRANSFERJIH je strošek spremembe 15€ plus morebitna razlika v ceni. V kolikor je za nov termin cena prevoza ugodnejša ali enaka se plača le strošek spremembe.

8. člen - Obveščanje potnikov

Najemikombi.si obvešča javnost o novih relacijah, akcijskih cenah in drugih novostih preko občasnih e-poštnih kampanj. Najemikombi.si z objavo teh splošnih pogojev na svoji spletni strani objavlja: način posredovanja informacij o prevozu NAROČNIKA/ potnika; potek vožnje; Varnost in prepovedi v zvezi z ravnanjem NAROČNIKOV/potnikov v vozilu; možnost izključitve NAROČNIKA/potnika; način vstopa in izstopa ter; prevoz prtljage.

9. člen - Informacije o prevozu

Dan pred odhodom potrjenega prevoza voznik PREVOZNIKA oziroma predstavnik Najemikombi.si pošlje na mobilno telefonsko številko in E-pošto NAROČNIKA/potnika in se dogovori za točno uro in lokacijo vkrcanja, če prevoz to glede na potrjeno in plačano rezervacijo zahteva.

10. člen - Potek vožnje

Začetek vožnje je definiran s trenutkom, ko NAROČNIK/potnik zasede svoje mesto v vozilu in ko voznik fizično začne s premikom vozila v smeri dogovorjene destinacije. Prekinitev vožnje med začetno in končno destinacijo pomeni postanek, pri čemer vozilo zapustijo vsi potniki. Na krajših poteh do 250 Km je predviden postanek do 10 min, ter do 30 min na daljših poteh. Za postanke, ki bi trajali dlje, se voznik vsakokratno dogovori s NAROČNIKI/potniki, pri čemer je potrebno soglasje vseh. Ob prepogostih postankih na izrecno željo NAROČNIKOV/potnikov voznik ne odgovarja za morebitne zamude na končno destinacijo. Konec vožnje nastopi takrat, ko na končni destinaciji vozilo zapustijo vsi NAROČNIKI/potniki.

11. člen - Izredne prekinitve vožnje in odpoved s strani Najemikombi.si

Če je prevoz prekinjen zaradi vzrokov, za katere NAROČNIK/potnik ne odgovarja, ima NAROČNIK/potnik pravico: 
  • zahtevati, da ga Najemikombi.si s drugim primernim prevoznim sredstvom prepelje do namembnega kraja,
  • zahtevati, da ga Najemikombi.si skupaj s prtljago v primernem roku prepelje v odhodni kraj in mu vrne prevoznino;
  • odstopiti od pogodbe in zahtevati od Najemikombi.si vrnitev prevoznine.
Najemikombi.si se zavezuje, da v primeru, če je NAROČNIK pravilno vpisal URO NAJKASNEJŠEGA PRIHODA, vendar pa zamudi nadaljnji prevoz zaradi prepoznega prihoda prevoza, ki ga organizira Najemikombi.si in za zamudo niso krive zunanje nepredvidljive okoliščine, na katere Najemikombi.si nima vpliva (okvara vozila in višja sila), niti zahteva NAROČNIKA/potnika za večkratno ustavljanje, povrne NAROČNIKU stroške opravljenega in nadaljnjega prevoza oziroma na lastne stroške zagotovi nadomesten nadaljnji prevoz. Najemikombi.si si pridržuje pravico do manjših odstopanj od najavljenih ur odhodov, ki so lahko posledica čakanja drugih potnikov, prometa in drugih nepredvidljivih dejavnikov. 4 URNO čakalno okno se lahko maksimalno preseže za 1 uro in pol v primeru zamud drugih potnikov. NAROČNIK mora odškodninsko zahtevo, opredeljeno v tem členu dostaviti Najemikombi.si najpozneje v 15-tih dneh od dneva, ko je bil ali bi moral biti prevoz končan. Najemikombi.si si pridržuje pravico odpovedati prevoz v primeru zaprtja relacije (v primeru TRANSFERJEV) vsaj 1 mesec pred potnikovim odhodom in povrniti le vplačano kupnino.

12. člen - Okvara vozila in višja sila

V primeru okvare vozila se Najemikombi.si obvezuje preskrbeti nadomestni prevoz. Če nadomestno vozilo ni možno priskrbeti v roku 3 ur od prekinitve vožnje zaradi okvare, NAROČNIKU Najemikombi.si povrne stroške prevoza / storitve v celoti. NAROČNIK v primeru okvare vozila do povrnitve drugih stroškov kot navedenih ali odškodnine ni upravičen.

13. člen - Varnost in prepovedi v zvezi z ravnanjem potnikov v vozilu

Vsa vozila, ki jih Najemikombi.si uporablja za prevoze, imajo licenco za prevoz potnikov, so ustrezno zavarovana in pregledana in so v skladu z zakonodajo Republike Slovenije. Nezgodno zavarovanje NAROČNIKOV/potnikov je vključeno v ceno prevoza. Dodatne dolžnosti voznika vozila nalagajo obveznost ravnanja v smislu dobrega gospodarja tako v odnosu do vozila kot do potnikov. V primeru nevarnega vedenja potnikov, pri čemer s tem ravnanjem lahko sebi in drugim povzročijo telesne poškodbe, mora voznik zaustaviti vožnjo, ter pred nadaljevanjem vožnje zavarovati varnost ostalih potnikov in vozila. Potnik v vozilu ne sme odpirati vrata med vožnjo, metati predmetov po vozilu ali iz vozila, ovirati ostale potnike pri vstopanju in izstopanju, kaditi, uničevati ali odtujevati opreme oziroma onesnaževati vozila. Za povzročeno škodo zaradi kršitve te prepovedi je potnik odškodninsko odgovoren v skladu z zakonom. V vozila ni dovoljeno vnašati nevarnih predmetov, predvsem strelnega orožja, eksplozivnih, vnetljivih in jedkih snovi ter predmetov, s katerimi se lahko ovirajo potniki ali povzroči škoda potnikom, njihovi lastnini oziroma stvarem.

14. člen - Izključitev potnika iz prevoza

PREVOZNIK ni dolžan sprejeti za prevoz osebe, za katero se zaradi njenega vedenja lahko upravičeno domneva, da bo PREVOZNIKU onemogočila izpolniti njegove obveznosti do drugih potnikov. PREVOZNIK sme izključiti iz prevoza potnika, ki s svojim vedenjem nadleguje druge potnike ali ne spoštuje predpisov o javnem redu in miru, ne da bi mu moral vrniti prevoznino. Voznik ne sme dovoliti vstopa v vozilo osebi oziroma mora odstraniti iz vozila osebo, ki je nasilna ali nadležna do drugih potnikov, s svojim vedenjem predstavlja nevarnost za vožnjo ali potnike ali želi na avtobus vnesti neprimerno prtljago ali nevarne snovi. V vozila ni dovoljeno vnašati nevarnih predmetov, predvsem nabitega strelnega orožja, eksplozivnih, vnetljivih in jedkih snovi ter predmetov, s katerimi se lahko ovirajo potniki ali povzroči škoda potnikom, njihovi lastnini oziroma stvarem.

15. člen - Prtljaga

NAROČNIK/potnik je upravičen do 3 kose prtljage v skupni teži do 35 kg. Ob predhodni najavi / rezervaciji ter doplačilu je možna dodatna prtljaga oziroma posebna prtljaga posebnih dimenzij kot na primer glasbeni inštrumenti, športna oprema, kolesa, smučarska oprema, jadralna deska ipd.. V kombi vozilo ni dovoljeno vnašanje in prevažanje nevarnih snovi in predmetov, kot so: radioaktivne snovi, eksplozivi, vnetljive tekočine, plinske jeklenke z butanom ali propanom, orožja, noži, strupi, korozivne snovi, kisline, magneti, infekcijske snovi: virusi in bakterije, droge. Voznik in Najemikombi.si ne odgovarjata za osebne stvari izgubljene ali pozabljene v vozilu.

16. člen - Poslovna tajnost

Najemikombi.si bo vse podatke in informacije iz sklenjenih pogodb ali v zvezi z izvrševanjem sklenjenih pogodb obravnaval kot poslovno skrivnost. To določilo ne velja za podatke, ki se morajo na podlagi veljavne zakonodaje posredovati za to upravičenim osebam.

17. člen - Varovanje osebnih podatkov

NAROČNIK pooblašča Najemikombi.si ter dovoljuje, da se njegovi osebni podatki zbirajo, hranijo, obdelujejo, uporabljajo in posredujejo v zvezi z vsemi postopki Najemikombi.si. Najemikombi.si se zavezuje, da bo vse osebne podatke NAROČNIKOV/potnikov varoval v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

18. člen - Pritožbe NAROČNIKOV/potnikov

NAROČNIK/potnik se lahko pritoži glede kakovosti in načina izvajanja prevoznih storitev. Pritožbo poda NAROČNIK/potnik pisno na naslov sedeža družbe najkasneje v 15 dneh od opravljenega prevoza. Najemikombi.si se mora na pritožbo potnika odzvati v 14-tih dneh po njenem prejemu.

19. člen - Končne določbe

Stranki si bosta prizadevali sporazumno reševati morebitna nesoglasja, v primeru, da to ni mogoče, stranki določata pristojno Okrožno sodišče v Kočevju. Splošni pogoji veljajo od 01.03.2014.

20. člen - Pridobivanje osebnih podatkov

Mateja Marolt s.p. deluje v skladu z veljavno zakonodajo – Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (GDPR). V maju 2018 so bile sprejete uskladitve, da še naprej zagotavljamo zakonsko določen nadzor nad vašimi osebnimi podatki. V nadaljevanju navajamo podrobnosti o namenu pridobljenih podatkov in kako se ti podatki uporabljajo ter kako lahko posamezniki uveljavljajo svoje pravice. V sklopu varovanja osebnih podatkov zagotavljamo pravico, da posameznik od upravljavca osebnih podatkov (podjetje Mateja Marolt s.p. Hrovača 11, 1310 Ribnica) kadarkoli zahteva dostop do naslednjih informacij.
– Vrste osebnih podatkov, namen in pravna podlaga za obdelavo podatkov: Vrste osebnih podatkov, ki ste nam jih posredovali na podstrani Povpraševanje ali v spletnem nakupu na strani www.gumenadom.com, podjetje hrani za namen posredovanja podatkov (obveščanja o prostih terminih) glede najema vozil ali nakup artiklov iz naše ponudbe na spletni strani Gume na dom in za pripravo najemne pogodbe. Za posredovanje podatkov potrebujemo vaše ime in priimek ter elektronski naslov, zaupate pa nam lahko tudi vaš poštni naslov za dostavo pošiljke(naslov, poštno številko, kraj) in telefonsko številko ter emšo, številko vozniškega dovoljenja ali številko osebnega dokumenta za sestavo Pogodbe o najemu. Posredovanje teh podatkov je prostovoljno, kar pomeni, da vaše osebne podatke zbiramo le, če nam jih posredujete preko spletnega obrazca – s prostovoljnim klikom na ‘Pošljite povpraševanje’ oz Potrdi nakup, s tem vaše sporočilo postane dokument s pravno podlago za obdelavo podatkov. Po oddanem povpraševanju oz. potrditvi nakupa imate pravico do dostopa do vaših osebnih podatkov – vpogled in njihovo prepisovanje. Zagotavljamo vam, da vaše osebne podatke, ki nam jih posredujete preko spletnega obrazca, hranimo in obdelujemo zgolj za namen obveščanja o prostih terminih in nadaljnega procesa najema. Naveden elektronski naslov se ne uporablja za pošiljanje promocijskih elektronskih sporočil. Podjetje Mateja Marolt s.p. osebne podatke varuje skladno z veljavno zakonodajo, osebni podatki so uporabljeni v skladu z namenom, za katerega so bili zbrani, prav tako podjetje vaših osebnih podatkov ne posreduje tretjim osebam. Imate pa pravico do prenosljivosti podatkov (prejem podatkov v splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki ali posredovanje podatkov drugemu upravljavcu); kadarkoli lahko zahtevate popravek netočnih osebnih podatkov ali dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov; kadarkoli lahko zahtevate omejitve obdelave – če oporekate točnosti podatkov (za obdobje, ki upravljavcu osebnih podatkov omogoča preverbo točnosti osebnih podatkov); če je obdelava nezakonita in namesto izbrisa zahtevate omejitev uporabe podatkov; če upravljavec podatkov ne potrebuje več za potrebe obdelave, vi pa jih potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov; če vložite ugovor zoper obdelavo svojih podatkov na osnovi zakonitih interesov upravljavca, dokler se ne preveri zakonitost njihove obdelave.
– Obdobje hrambe osebnih podatkov: Vaši osebni podatki, ki jih oddate preko spletnega obrazca za rezervacije, se hranijo le toliko časa, kolikor je potrebno, da se izpolni namen, zaradi katerega so bili posamezni podatki zbrani. V primeru podane zahteve po izbrisu osebnih podatkov ali po prenehanju potrebe po vodenju podatkov oz. po izpolnitvi namena, za katerega so bili podatki zbrani, se vaši osebni podatki nemudoma nepovratno in trajno izbrišejo iz naše evidence. Kadarkoli lahko zahtevate izbris vseh osebnih podatkov (t.i. pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz 17. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (razen v primerih, ko bi jih podjetje Mateja Marolt s.p. potrebovalo za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov).
– Uporabniki osebnih podatkov: Vaše podatke shranjujemo v obliki ponudbe (predračun) v centralnem poslovnem programu. Računalniški sistemi, ki jih uporabljamo, so s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi zaščiteni proti nenamernemu in nezakonitemu dostopu, spreminjanju, razkritju ali razširjanju podatkov s strani nepooblaščenih oseb ter pred nenamerno ali nezakonito izgubo in uničenjem osebnih podatkov. V okviru zakonskih pristojnosti se osebni podatki razkrivajo osebam v podjetju, ki dostopajo do centralnega poslovnega programa zaradi namena izpolnitve vašega povpraševanja, ponudnikom poštnih storitev in ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske opreme, s katerimi imamo sklenjeno pogodbo o sodelovanju. V nobenem primeru navedeni uporabniki vaših osebnih podatkov ne obdelujejo za lastne namene.
Zahteve glede uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko posameznik v pisni obliki naslovi na upravljavca osebnih podatkov – podjetje Mateja Marolt s.p., Hrovača 11, 1310 Ribnica, elektronski naslov gume.ribnica@gmail.com. Za potrebe identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki si podjetje Mateja Marolt s.p. pridružuje pravico do zahteve dodatnih podatkov za identifikacijo, ukrepanje pa lahko zavrne zgolj v primeru, ko dokaže, da ne more zanesljivo identificirati posameznika, ki sproži postopek uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki. Podjetje Mateja Marolt s.p. se zavezuje, da bo vsak zahtevek obravnaval in nanj odgovoril v najkrajšem možnem času brez nepotrebnega odlašanja in v skladu z zakonskimi zahtevami ter vas obvestil o sprejetih ukrepih. Kadarkoli imate pravico, da vložite pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

Mateja Marolt s.p., »Najemikombi.si«, v Ribnici, 20.05.2018.